பெருஞ்சீரகம் விதைகள் மற்றும் எடை இழப்பு

Author - Mona Pachake

வாய் துர்நாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது

ஆஸ்துமா மற்றும் பிற சுவாச நோய்களைக் குறைக்கிறது

பாலூட்டலை ஊக்குவிக்கிறது

தோல் தோற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய