நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு ஃபோலேட் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

அடர் பச்சை இலை காய்கறிகள்

பீன்ஸ்

வேர்க்கடலை.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

புதிய பழங்கள்

பழச்சாறுகள்

முழு தானியங்கள்.