ஃபோலேட் நிறைந்த உணவுகள் பெண்களுக்கு நல்லது

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பீன்ஸ்.

வேர்க்கடலை.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

புதிய பழங்கள், பழச்சாறுகள்.

முழு தானியங்கள்.

நீர்வாழ் உணவுகள்.

மேலும் அறிய