ஃபோலிக் அமிலம் நிறைந்த உணவுகள்

Feb 15, 2023

Mona Pachake

ப்ரோக்கோலி.

பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

கீரைகள்

பட்டாணி.

சுண்டல்

கிட்னி பீன்ஸ்.