படுக்கைக்கு முன் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் மற்றும் பானங்கள்

Author - Mona Pachake

சூடான பால்.

பாதாம்.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

கெமோமில் தேயிலை.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

பூசணி விதைகள்.

கிவி