உங்கள் எடை இழப்புக்கான கார்போஹைட்ரேட் குறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

குயினோவா

ஓட்ஸ்

முட்டை

சணல் விதைகள்

இறால் மீன்

கடலை வெண்ணெய்

ஆலிவ்ஸ்

மேலும் அறிய