ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த உணவுகள்

பெக்கன்கள்

சாக்லேட்

அவுரிநெல்லிகள்

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

ராஸ்பெர்ரி

கோஜி பெர்ரி

பீன்ஸ்