ஆன்டி ஆக்ஸிடண்ட் நிறைந்த உணவுகள்

சாக்லேட் ·

அவுரிநெல்லிகள் ·

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் ·

ராஸ்பெர்ரி

கோஜி பெர்ரி

முட்டைக்கோஸ்

பீன்ஸ் ·