பயோட்டின் நிறைந்த உணவுகள்

முட்டையின் மஞ்சள் கரு

பருப்பு வகைகள்

உலர்ந்த பழங்கள் மற்றும் விதைகள்

காளான்

வாழை

ப்ரோக்கோலி

அவகோடா