தாமிரம் நிறைந்த உணவுகள்

காளான்கள்

விதைகள்

உலர் பழங்கள்

இரால்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

சாக்லேட்

பீன்ஸ்

கீரை

அவகோடா