வைட்டமின் B3 நிறைந்த உணவுகள்

கோழி

சூரை மீன்

துருக்கி.

சால்மன் மீன்.

நெத்திலி

பன்றி இறைச்சி.

மாட்டிறைச்சி.