வைட்டமின் டி நிறைந்த உணவுகள்

மீன்

பால்

காளான்

டோஃபு

தயிர்

ஆரஞ்சு

முட்டை