ஆற்றல் பெரும் ஆதாரமாக இருக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

வாழைப்பழங்கள்.

தயிர்.

எள் விதைகள்.

இலவங்கப்பட்டை.

தண்ணீர்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு