பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு அவசியமான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

வெண்ணெய் பழம்

கொட்டைகள்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்

காளான்கள்

விதைகள்

பச்சை காய்கறிகள்