கலோரிகள் மிகவும் குறைவாக உள்ள உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

தயிர்.

சூப்.

பாப்கார்ன்.

பெர்ரி.

முட்டைகள்.

சியா விதைகள்.