உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உணவுகள்

Dec 01, 2022

Mona Pachake

மயோனைஸ்

டிரான்ஸ் கொழுப்பு

நெய்

முழு பால் தயிர்

பிரஞ்சு பொரியல்

1. பீஸ்ஸா

சோடாக்கள் மற்றும் இனிப்பு பானங்கள்