கொலாஜன் அதிகம் உள்ள உணவுகள்

Author - Mona Pachake

எலும்பு குழம்பு

கோழி

மீன்

முட்டையில் உள்ள வெள்ளை கரு

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பெர்ரி

பூண்டு