தினமும் சாப்பிட நல்ல கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வெண்ணெய் பழங்கள்.

சீஸ்.

கருப்பு சாக்லேட்.

முழு முட்டைகள்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

கொட்டைகள்.

சியா விதைகள்.

மேலும் அறிய