மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

எண்ணெய் மீன்.

பெர்ரி.

முழு தானியங்கள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

கொட்டைவடி நீர்.

ஆரஞ்சு.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

மேலும் அறிய