உங்கள் சைவ உணவை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றக்கூடிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பருப்பு

சியா விதைகள்

பீன்ஸ்

பனீர்

புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

முழு தானியங்கள்

கொட்டைகள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள்