கீரையை விட இரும்புச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சமைத்த சிப்பிகள்

வெள்ளை பீன்ஸ்

டார்க் சாக்லேட்

இறைச்சிகள்

பருப்பு

டோஃபு

மத்தி மீன்கள்

சோயாபீன்ஸ்

மேலும் அறிய