உங்கள் வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்.

தாதுக்கள் நிறைந்த உணவுகள்.

மிளகாய் மிளகு.

கொட்டைவடி நீர்.

தேநீர்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.

இஞ்சி.