காலை உணவில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை அல்லது அதிக சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள்

அப்பத்தை அல்லது வாஃபிள்ஸ்

வெண்ணெய் தோசைக்கல்

மஃபின்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட சாறுகள்

இனிப்பு மற்றும் குறைந்த கொழுப்பு அல்லது கொழுப்பு இல்லாத தயிர்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள்