பச்சையாக சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்

உருளைக்கிழங்கு

சிவப்பு சிறுநீரக பீன்ஸ்

காளான்கள்.

ஜாதிக்காய்

கத்திரிக்காய்.

பிரஞ்சு பீன்ஸ்.