நீங்கள் மீண்டும் சூடுபடுத்தக் கூடாத உணவுகள்

காய்கறிகள்

அரிசி.

முட்டைகள்.

கோழி.

உருளைக்கிழங்கு.

காளான்.

எண்ணெய்.