கோடை காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

சூடான மற்றும் காரமான உணவு.

வறுத்த உணவுகள் மற்றும் துரித உணவுகள்

அசைவ உணவுகள்.

சாஸ்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

ஐஸ் கிரீம்கள் மற்றும் குளிர் பானங்கள்.

தேநீர் மற்றும் காபி.

மது