குளிர்காலத்தில் இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

Nov 20, 2022

Mona Pachake

குளிர் வெப்பநிலை உணவுகள்.

பால் பொருட்கள்.

இறைச்சி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

சாலடுகள் மற்றும் மூல உணவு.

சாறுகள் மற்றும் காற்றோட்டமான பானங்கள்.

வெற்று கலோரிகள் கொண்ட கொழுப்பு உணவுகள்.

இனிப்புகள்.