தொப்பையை விரைவில் குறைக்க தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்கள்.

பேக்கரி உணவுகள்

வறுத்த உணவுகள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட துரித உணவு.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

வெள்ளை அரிசி.

பதப்படுத்தப்பட்ட கிரானோலா பார்கள்.

மேலும் அறிய