பீர் குடிக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள்.

காரமான உணவுகள்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

வசாபி.

சாக்லேட்.

உப்பு உணவு பொருட்கள்.

பாலாடைக்கட்டி மற்றும் பால்

மேலும் அறிய