உடலின் கெரட்டின் அளவை அதிகரிக்க உணவுகள்

Mar 25, 2023

Mona Pachake

முட்டைகள்.

வெங்காயம்.

சால்மன் மீன்.

சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

சூரியகாந்தி விதைகள்.

மாம்பழம்

பூண்டு.