இயற்கையாகவே டோபமைன் அளவை அதிகரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

மீன்

பால் பொருட்கள்.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

முட்டைகள்.

கொட்டைகள்.