இரத்த சோகை இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சிவப்பு இறைச்சி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் கோழி.

கடல் உணவு.

பீன்ஸ்.

கீரை போன்ற அடர் பச்சை இலை காய்கறிகள்.

உலர்ந்த பழங்கள், திராட்சை மற்றும் ஆப்ரிகாட் போன்றவை.

இரும்புச் செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள், ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

பட்டாணி.