கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

பார்லி மற்றும் பிற முழு தானியங்கள்.

பீன்ஸ்.

கத்திரிக்காய்

கொட்டைகள்.

காய்கறி எண்ணெய்கள்.

ஆப்பிள்கள், திராட்சைகள்