செரோடோனின் அளவை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Sep 03, 2022

Mona Pachake

முட்டைகள்

பாலாடைக்கட்டி

வான்கோழி

கொட்டைகள்

சால்மன் மீன்

டோஃபு

அன்னாசி