உங்கள் உடலில் இரும்புச் சத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Jan 12, 2023

Mona Pachake

சிவப்பு இறைச்சி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் கோழி.

கடல் உணவு.

பீன்ஸ்.

கீரை போன்ற அடர் பச்சை இலை காய்கறிகள்.

உலர்ந்த பழங்கள் - திராட்சை மற்றும் ஆப்ரிகாட் போன்றவை.

இரும்புச் செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள், ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

பட்டாணி.