ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க உணவுகள்

இறைச்சி மற்றும் மீன்.

முட்டைகள்.

அத்திப்பழங்கள் போன்ற உலர்ந்த பழங்கள்.

ப்ரோக்கோலி.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பச்சை பீன்ஸ்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.