இரத்த சோகையை தடுக்கும் உணவுகள்

May 01, 2023

Mona Pachake

இறைச்சி

கடல் உணவு.

பீன்ஸ்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

 உலர்ந்த பழங்கள், திராட்சை மற்றும் ஆப்ரிகாட் போன்றவை.

இரும்புச் செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள், ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

பட்டாணி.