அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு குணமடைய உதவும் உணவுகள்

White Scribbled Underline

முட்டை

White Scribbled Underline

கேல்

White Scribbled Underline

பெர்ரி

White Scribbled Underline

தண்ணீர்

White Scribbled Underline

தயிர்

White Scribbled Underline

கோழி அல்லது மீன்

White Scribbled Underline