சாப்பிடுவதற்கு முன் இரவு முழுவதும் ஊறவைக்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பருப்பு வகைகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

முழு தானியங்கள்.

உலர்ந்த பழங்கள்.

ஓட்ஸ்

குயினோவா

பீன்ஸ்

மேலும் அறிய