அதிக புரதம் கொண்ட உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்

பாதாம்

கோழி

சீஸ்

தயிர்

பால்

பருப்பு

மேலும் அறிய