ஆபத்தான பழங்களின் கலவைகள்

கேரட்டுடன் ஆரஞ்சு.

பப்பாளி மற்றும் எலுமிச்சை.

ஆரஞ்சு மற்றும் பால்.

கொய்யா மற்றும் வாழைப்பழம்.

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்.

அன்னாசி மற்றும் பால்.