பாலை விட அதிக கால்சியம் உள்ள பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்

விதைகள்

பாலாடைக்கட்டி

தயிர்

மத்தி மற்றும் சால்மன்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு

பாதாம்

மேலும் அறிய