பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள பழங்கள்

அவகோடா

கிவி

வாழை

கொய்யா

மாதுளை

லிச்சி

செர்ரி

ஆரஞ்சு