கொலஸ்ட்ராலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் பழங்கள் இவை

பேரிக்காய்

பாதாமி பழம்

ஆரஞ்சு

ஸ்ட்ராபெர்ரி

மாங்கனி

ஆப்பிள்