கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்கள்

திராட்சை

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

வெண்ணெய் பழம்

வாழை

பெர்ரி