உங்கள் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

ஆரஞ்சு

எலுமிச்சை

திராட்சைப்பழங்கள்

கிவி

பெர்ரி

மாதுளை