குளிரூட்டப்பட வேண்டிய பழங்கள்

Author - Mona Pachake

செர்ரிஸ்

ஆப்பிள்

வெண்ணெய் பழங்கள்

வாழைப்பழங்கள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

தக்காளி

முலாம்பழம்

கிவி

மேலும் அறிய