இந்த கோடையில் உங்கள் சாலட் கிண்ணத்தில் சேர்க்க வேண்டிய பழங்கள்

Author - Mona Pachake

தர்பூசணி

அன்னாசி

ஸ்ட்ராபெர்ரி

வெள்ளரி

எலுமிச்சை

புளுபெர்ரி

திராட்சைப்பழம்

மேலும் அறிய