குளிர்காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்கள்.

திராட்சை.

கிவி

ஆரஞ்சு.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்.

அன்னாசி

மாதுளை