இந்த கோடையில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

Feb 13, 2023

Mona Pachake

தர்பூசணி பழம்.

முலாம்பழம் பழம்.

லிச்சி பழம்.

மாம்பழம்.

எலுமிச்சை பழம்.

பலாப்பழம்.

திராட்சை பழம்.